Drevna Stagira

Drevna Stagira – rodno mesto Aristotela

Drevno mesto Stagira se nalazi 500 m južno od današnjeg naselja Olimpijada, na malom, brdovitom i prelepom poluostrvu koje se zove Liotopi.

Gradić je zauzeo dva brda, jedno priobalsko brdo na severu i drugo, veće na jugu. Ova dva brda su podeljena nizkim grebenom.

Položaj gradića, koje je poznat kao rodno mesto Aristotela, se poistovećuje sa izveštajima antičkih pisaca i sa istaraživanjima naučnika-klasičara.